Regulament Hotel Biscuit

REGULAMENT HOTELIER

  • Clientul trebuie sa se conformeze uzantelor hoteliere si ,, Regulamentului interior ” al hotelului;
  • La cazarea in hotel, clientul este obligat sa completeze si sa semneze ,, Fisa de cazare” si sa prezinte receptionerului actele de identitate in vederea verificarii corectitudinii datelor inscrise in fisa;
  • Cazarea persoanelor care nu poseda act de identitate este interzisa;
  • Actele de identitate prevazute de lege pentru realizarea cazarii sunt:

- pentru cetatenii romani: buletinul/cartea de identitate;

- pentru cetatenii straini: pasaportul, carnetul de identitate, legitimatia provizorie;

Cazarea minorilor in varsta de pana la 14 ani este permisa numai in cazurile in care acestia sunt insotiti de parinti sau alti reprezentanti legali;

Vizitarea turistilor este admisa in intervalul 7. 00 – 22. 00, cu conditia ca  vizitatorul sa anunte receptia si sa lase un act de identitate la receptie; nu este permisa primirea a mai mult de 2 vizitatori/zi in camera; ramanerea in camera turistului dupa ora 22. 00, implica inregistrarea vizitatorului in evidenta operativa si plata tarifului aferent camerei respective;

Clientul este obligat sa asigure respectarea ordinii, a linistei publice si a bunelor moravuri pe toata perioada cazarii sale in hotel; clientul va tine seama ca odihna de noapte este in intervalul 23.00-8.00 a doua zi;

Clientul va folosi camera de hotel, spatiile comune si facilitatile cu grija si atentie;

Clientul va elibera camera intr-o stare rezonabila, tinand seama de destinatia normala a camerei;

Clientul si/sau contractantul este raspunzator fata de hotel pentru toate daunele provocate persoanelor, cladirilor, mobilierului si echipamentelor; valoarea daunelor va fi stabilita de Conducerea Hotelului sau de catre orice alta persoana autorizata, la nivelul preturilor in vigoare la acea data pentru repararea daunelor ;

Eliberarea camerelor se face pana la ora 11:00, in caz contrar clientul se obliga sa plateasca tarifele speciale;

Prelungirea sejurului clientului se poate face numai cu acordul partilor, in limita locurilor disponibile;

Ocuparea camerelor se face incepand cu ora 15.00, cu conditia incasarii anticipate – totale/partiale - a sumelor datorate;

In timpul sederii clientii vor achita serviciile ori de cate ori Receptionerul le va prezenta nota de plata;

Raspunderea hotelului nu se extinde asupra autovehiculelor sau a incarcaturi acestora;

Contractantul este obligat sa achite tariful convenit pentru toate serviciile prestate;

Pe toata perioada sejurului clientul este obligat sa respecte reglementarile legale impuse privind protectia muncii, protectia mediului, normele de igiena si sanatate publica si normele de P.S.I;

 Se interzice accesul clientilor in spatiile semnalizate cu indicatorul ,, Acces

interzis”;

 In eventualitatea producerii unor evenimente nedorite (accidente, incendii,

explozii etc.) clientii sunt obligatii sa respecte masurile operative impuse de

conducerea unitatii in astfel de situatii si acordarea sprijinului necesar in astfel de

cazuri;

 Clientul va formula eventualele reclamatii catre conducerea hotelului, inainte

de parasirea unitatii;

 La plecarea definitiva din unitate clientul este obligat sa predea cheia camerei

la receptie si telecomanda pentru parcare in cazul in care preia una in momentul

sosirii de la receptie;

 Pentru neachitarea sumelor datorate, Conducerea isi rezerva dreptul de a

limita accesul clientilor in spatiul inchiriat.

 Bunurile abandonate in camera dupa perioada de sedere se inventariaza si se

pastreaza timp de 30 zile. Acestea se elibereaza la solicitarea clientilor numai cu

dovada achitarii integrale a serviciilor.

 Clientilor le este interzis sa:

-Introduca in hotel substante explozive, inflamabile sau periculoase; Introduca

sau sa consume in hotel drogurilor si alte produse interzise de lege;

-Raspandeasca materiale pornografice sau cu continut obscen;

-Practice prostitutia sau sa favorizeze aceasta sub orice forma;

-Lipeasca sau sa raspandeasca afise;

-Practice jocuri de noroc;

-Fumeze in toate spatiile publice inchise din hotel si in toate camerele de hotel;

conform prevederilor legale, incalcarea acestor reguli atrage raspunderea

contraventionala civila si penala si aplicarea de amenzi contraventionale de la

100 lei la 500 lei precum si plata unei taxe de igienizare de 50 euro.

sunt amplasate la exteriorul cladirii, langa intrarile in hotel sau pe Terasa de Vara

;

 Clientul trebuie sa pastreze factura fiscala, nota de plata) pana la plecarea

definitiva din unitate;

 Hotelul poate refuza cazarea persoanelor care prin comportament pot afecta

fizic sau psihic pe oaspeti sau proprietatea ;

 Hotelul se straduieste sa asigure confortul tuturor clientilor si le recomanda

acestora sa consulte Regulamentul Hotelier.

In cazul in care un client incalca regulamentul, hotelul poate sa refuze gazduirea

acestuia, sa recupereze daunele si sa ii interzica accesul in hotel.

 Clientii sunt indreptatiti sa solicite si sa primeasca documente aferente platii

serviciilor de care au beneficiat (bon fiscal, factura, chitanta)

Cazarea efectiva a clientului in hotel presupune acordul si respectarea de catre

acesta a prevederilor prezentului regulament hotelier.

CONDUCEREA HOTELULUI

loading ...